PRODIAB Asociaţia Diabeticilor din Republica Moldova

Rețeaua de Școli ale Pacientului cu Diabet pentru fortificarea eforturilor de prevenire a diabetului zaharat

DESPRE PROIECT

Titlul: Rețeaua de Școli ale Pacientului cu Diabet pentru fortificarea eforturilor de prevenire a diabetului zaharat

ARGUMENTARE

Diabetul zaharat reprezintă o maladie cu un impact grav asupra sănătăți publice. În anul 2015 la nivel mondial erau înregistrate peste 415 milioane persoane cu diabet , iar către anul 2040  se estimează că această cifră va ajunge la 642 mln. Diabetul zaharat și complicațiile sale reprezintă una din cauzele principale de deces și în Republica Moldova, ocupând locul VII în structura mortalității. Anual se depistează cu diabet  mai mult de 10 mii de persoane, dintre care circa 70 de copii.

Astăzi în țară sunt înregistrate cu diabet peste 100 mii persoane, dintre care cca 400 copii. Totuși, se estimează că această cifră poate fi mult mai mare, deoarece rata depistării timpurii a diabetului este foarte joasă, ceea ce duce la diagnosticul târziu al maladiei, lăsate fără control și cu apariția complicațiilor grave și ireversibile. Diabetul lăsat fără control duce la o invalidizare şi letalitate precoce a populaţiei apte de muncă, prin apariția complicaţiilor cronice tardive: microangiopatii (retinopatia, nefropatia și neuropatia) și macroangiopatii (infarctul miocardic acut, accidentele vasculare cerebrale, amputarea membrelor inferioare). Fiecare a treia persoană cu orbire și insuficiență renală suferă de diabet și 70% din cazurile de amputații ale picioarelor sunt cauzate de această boală.

Reducerea serviciilor specializate în întreaga țară necesită dezvoltarea de cunoștințe și abilități adecvate pentru lucrătorii medicali (din domeniul asistenței medicale primare și a sănătăii publice), precum și programe alternative, inclusiv cele educative, care să abordeze nevoile de sănătate ale populației la primul nivel de asistență medicală.

Proiectul propus de noi vizează consolidarea capacităților specialiștilor din regiunile rurale de a lucra cu populația în situație de risc și cu pacienții cu diabet în ceea ce privește prevenirea și profilaxia bolii și a complicațiilor acesteia. Crearea Școlilor ale Pacientului cu Diabet este o acțiune care vine în susținerea obiectivelor incluse  în Planul Național de prevenire și control a diabetului zaharat pentru anii 2017-2021, în special ceea ce ține de informarea, educarea populației și promovarea sănătății.

SCOPUL PROIECTULUI

Dezvoltarea capacităților a 42 de Școli de Diabet la nivel național cu crearea unei rețele durabile care va asigura sustenabilitatea activităților acestor structuri, va adopta strategia unei comunicări continue, prin actualizarea periodică a informațiilor și cunoștințelor cu privire la educarea populației.

Școlile vor fi create în fiecare Centru teritorial de Sănătate Publică și vor fi, de fap, Centre de Resurse pentru toate instituțiile AMP din raion. Totodată, acestea vor desfășura direct activități de educare și promovare pentru populație,  grupurile de pacienții cu diabet și persoanele din grupurile de risc de pe întreg teritoriu  raionului.

Amintim că conform Legii nr.10 din 03.02.2009 cu privire la supravegherea de stat a sănătății publice autoritățile competente pentru supravegherea sănătăţii publice sunt responsabile de organizarea şi coordonarea instruirii în domeniul promovării sănătăţii inclusiv și de implementarea programelor de promovare a sănătăţii. Atribuțiile acestora le permite să își desfășoare activitatea de promovare și educare pe întreg teritoriu raionului, să aplice o abordare intersectorială, implicând actori din afara sistemului sănătății, care au o contribuție importantă în soluționarea problemelor de sănătate publică la nivel local.

ACȚIUNILE PROIECTULUI

Proiectul prevede consolidarea capacităților  Centrelor de Sănătate Publică pentru dezvoltarea capacităților de instruire, educare și promovare a comportamentelor sănătoase. Pentru aceasta proiectul prevede formarea a câte 2 persoane ca formatori pentru fiecare Școală a Pacientului cu Diabet, publicare de materiale didactice pentru lucrătorii medicali și dezvoltare și diseminare de materiale informaționale pentru populație și pacienții cu diabet. 

Asociația PRODIAB va oferi suportul metodologic și informațional pentru activitatea Școlilor ale Pacientului cu Diabet create, consolidând o rețea profesionistă la nivel național.

Proiectul este realizat de către Asociația Obștească PRODIAB în parteneriat cu Școala de Management în Sănătate Publică , cu suportul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale .

 Proiectul este finanțat de Fundația Mondială de Diabet și are o durată de 2 ani (01 iunie, 2017 – 31 mai, 2019).