PRODIAB Asociaţia Diabeticilor din Republica Moldova

ȘCOALA PACIENTULUI CU DIABET

Interviu cu conf. univ. dr. Rodica Gramma, Școala de Management în Sănătate Publică, manager de proiect al Asociației ProDiab.

Faptul că, în Republica Moldova, incidența diabetului zaharat este mai scăzută comparativ cu țările dezvoltate din Europa, însă ratele de invaliditate și mortalitate sunt mai mari, arată că măsurile de detectare și tratament timpuriu, la noi în țară, sunt mai puțin eficiente sau sunt sub nivelul așteptat. Specialiștii în domeniu au identificat nevoia de educare și informare a populației, referitor la diabet și, astfel, a apărut proiectul „Rețeaua de Școli ale Pacientului cu Diabet pentru fortificarea eforturilor de prevenire a diabetului zaharat”, finanțat de Fundația Mondială de Diabet, despre care ne-a oferit mai multe detalii conf. univ., dr. Rodica Gramma.

Cum a apărut ideea acestui proiect?

Unele studii arată că, în Republica Moldova se constată o acoperire insuficientă a serviciilor educaționale pentru pacienții cu diabet zaharat și educația persoanelor privind prevenirea diabetului, doar aproximativ 50% dintre pacienți fiind înscriși în serviciile Școlilor Pacienților. Informarea populației despre factorii de risc și metodele de prevenire a diabetului zaharat acoperă aproximativ 30% din populația generală. Măsurile de promovare a sănătății, realizate de către sistemul de sănătate și mass-media, rămân insuficiente. Totodată, ne confruntăm cu o insuficiență acută și de specialiști endocrinologi, cu o rată de  0.1 la 10.000 de persoane.

Astfel, a apărut intenția noastră de a implica mai activ sistemul de sănătate în promovarea cunoștințelor și educarea despre diabet și complicațiile acestei maladii. Pe parcursul ultimilor ani, cunoșteam activitatea Asociației ProDiab și mă impresiona insistența și implicarea acestei organizații în promovarea drepturilor persoanelor cu diabet. Ideea proiectului a apărut foarte repede și am fost nespus de bucuroși, când acesta a fost acceptat spre finanțare din partea Fundației Mondiale de Diabet, pentru o perioadă de 2 ani (2017-2019).

În ce constă actualitatea proiectului, care probleme stringente sunt abordate?

Până la dezvoltarea acestui proiect, educarea pacientului și a populației era atribuită, în mare parte, medicului de familie. Dar trebuie să recunoaștem că acești specialiști sunt foarte solicitați de activitatea clinică. Din lipsă de cadre și număr mare de pacienți, medicii de familie se focusează mai mult pe consultația pacienților (persoane deja bolnave), menționând lipsa de timp, în ceea ce privesc activitățile de educare, promovare, informare pentru sănătate. Atunci când se formează cozi mari de persoane bolnave, în fața cabinetului, medicul nu își poate permite luxul de a dedica 15-20 de minute, doar pentru o discuție cu un pacient, în parte. Astfel, în majoritatea cazurilor, acest moment este omis, în relația cu pacientul. În acest context, apare necesitatea implicării unor specialiști suplimentari pentru a realiza activitățile de educare și informare. Anume aceștia sunt specialiștii din sănătatea publică.

Legea nr. 10 din  3.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice stipulează că autoritățile competente pentru supravegherea sănătăţii publice sunt responsabile de organizarea şi coordonarea instruirii în domeniul promovării sănătăţii, inclusiv, de implementarea programelor de promovare a sănătăţii (art. 46 și 47). În responsabilitatea acestora este inclusă prevenirea şi controlul bolilor netransmisibile, nemijlocit prin acțiuni orientate spre susținerea aspirațiilor indivizilor şi ale comunității privind asigurarea şi formarea unui comportament sănătos de viață; reducerea impactului factorilor de risc, care va include (dar nu se va limita la): raționalizarea alimentației; reducerea sedentarismului, obezității; controlul hipertensiunii; controlul diabetului zaharat etc. (art. 50). Mai mult decât atât, în cadrul Centrelor de Sănătate Publică, la nivel raional, activează, în mod special, secții pentru activități de promovare și educare a sănătății, care însă aveau nevoie de fortificare a capacităților atât umane, cât și instituționale. Pe aceste aspecte s-a focusat proiectul nostru.

Cum s-a putut implementa o intervenție atât de amplă, la nivel național?

Suntem foarte recunoscători, pentru suportul acordat din partea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a Agenției Naționale de Sănătate Publică. Inițiativa noastră a fost susținută, la nivel central, și chiar de la începutul proiectului a fost luată decizia de a crea Școala Pacientului în cadrul tuturor Centrelor de Sănătate Publică raionale și în instituțiile de asistență medicală primară de nivel municipal – în total, în 43 de școli. Proiectul a oferit mobilier și echipament didactic. Ulterior au fost organizate instruiri ale persoanelor responsabile, pentru activitatea acestor școli. De asemenea, au fost certificate 84 de persoane din țară. Instruirea s-a realizat, în parteneriat cu Școala de Management în Sănătate Publică, cu un curriculum aprobat pentru 3 zile (24 de ore).

În ce a constat instruirea acestor persoane?

Deoarece persoanele implicate în instruire nu erau medici clinicieni, ci lucrători din domeniul sănătății publice, am aplicat o abordare interdisciplinară.
O treime din timpul instruirii a fost dedicată cunoștințelor despre diabet, complicații și managementul corect al bolii. Însă o mare parte a programului de formare a fost dedicată tehnicilor de comunicare pentru schimbarea comportamentului.

Ce înseamnă acest domeniu?

Atunci când intenționăm să schimbăm comportamentul unei persoane cu risc pentru sănătate, nu este suficient doar să-i spunem că acesta este periculos. De exemplu, multe persoane cunosc despre nocivitatea tutunului, alcoolului sau sedentarismului, însă doar faptul că știu aceste lucruri nu este suficient pentru a-i face să renunțe la aceste vicii. Teoriile comunicării întru schimbarea comportamentului recomandă tehnici și metode speciale pentru a convinge, încuraja și susține pe cineva care dorește să adopte un comportament sănătos, în locul celui cu risc pentru sănătate. Aceste cunoștințe au fost transmise participanților la instruirile noastre. Responsabilii din centrele de sănătate publică trebuie să organizeze acțiuni comunitare de educare și promovare a comportamentului sănătos, cu implicarea unui număr mare de persoane. Acest aspect îi deosebește de acțiunile de educare ale medicilor de familie, care lucrează individual, cu fiecare pacient în parte.

Cum vor colabora aceste Școli între ele?

Ideea noastră este de a menține o rețea a Școlilor Pacientului cu Diabet, atât a celor din cadrul Centrelor de Sănătate Publică, cât și a celor din cadrul instituțiilor de asistență medicală primară. ProDiab va oferi suport metodologic și informațional, pentru realizarea activităților de educare și promovare. Deja avem rezultate frumoase de colaborare a membrilor acestei rețele, în realizarea acțiunilor dedicate Zilei Mondiale pentru lupta cu Diabetul, marcată la 14 noiembrie. La nivel național, au fost mobilizate echipe, care au distribuit materialele transmise către toate Școlile Pacientului din țară. De ProDiab a fost realizat un număr impunător de măsuri comunitare, dedicate informării despre această maladie și a prevenirii ei, fiind incluse în screening zeci de mii de persoane. De asemenea, ProDiab a folosit rețeaua pentru a disemina materialele publicate și a distribui câte 10 glucometre cu teste pentru fiecare raion. Astfel, această informație a putut ajunge în cele mai îndepărtate localități ale țării.

Este foarte important că aceste Școli sunt incluse în structura Centrelor de Sănătate Publică, ceea ce înseamnă că vor continua să acționeze și după finalizarea proiectului nostru.

De Irina Roșca

Sursa: http://www.politicidesanatate.ro